ΠΕΚΛΐΜΐ

commixtio

commixtio, onis f [commisceo]
ρμεψενθε, ρμερό Ap.