РЕКЛАМА

advectio

advectio, ōnis f [adveho]
привоз, подвоз, доставка (longa a. a Brundisio PM).