РЕКЛАМА

Colchis

I Colchis, idis f
Колхида, страна к югу от Кавказского хребта (с главн. рекой Фасис) Mela, VF etc.