РЕКЛАМА

Choaspes

Choaspes (-is), is m
Хоасп:
1) река в Мидии и Сузиане Tib, QC;
2) река в сев.-вост. Индии, приток Кофена (или Кабула) QC.