Casilinates

Casilīnātes, um (ium) Casilīnēnsēs, ium m
Casilinum VM, C.