adinsurgo

adīnsurgo, , , ere
, (colles adinsurgunt L, v. l.).