РЕКЛАМА

Capitolinus

I Capitōlīnus, ī m
Капитолин, cognomen в родах Квинкциев и Манлиев L.