Berytensis

Bērȳtēnsis, e Dig Bērȳtius, a, um PM, Su [Berytus]
.