bellipotens

bellipotēns, entis
, (sc. Mars V): b. diva St = Pallas.