axungia

axungia, ae f [axis + ungo]
PM; , () Veg, Pall.