РЕКЛАМА

axis

I axis (assis), is m
доска (в отличие от tabula) необструганная, брус Cs, Vtr, PM etc.