РЕКЛАМА

avide

avidē [avidus]
1) жадно, алчно (se replere cibo Pt);
2) страстно (exspectare aliquid C); пламенно (credere alicui PJ).