vitilitigo

vitilitigo, , , are [vitium I + litigo]
, Cato ap. PM.