Vipstanus

Vipstanus, a, um
, . nomen: V. Messala, . I . . . T.