Vipsanus

Vipsanus, a, um [Vipsanius]
: Vipsanae columnae M . .