ΠΕΚΛΐΜΐ

villaris

villaris, e [villa]
δεπεβενρκθι, ρελόρκθι (gallina PM).