Vibo

Vibo, onis f Vibo Valentia
, . ( Bivona) C, PM.