vertebratus

vertebratus, a, um [vertebra]
, . . (ossa PM).