ΠΕΚΛΐΜΐ

Vercellensis

Vercellensis, e [Vercellae]
βεπφελλόρκθι (ager PM).