Veliterninus

Veliterninus, a, um [Velitrae]
(vina PM).