ΠΕΚΛΐΜΐ

Ubius

Ubius, a, um [Ubii]
σαθιρκθι, θη ολεμενθ σαθεβ T.