РЕКЛАМА

Tuisco

Tuisco (Tuisto), onis m
Туискон, божество у древних германцев T.