trixago

trixago, inis f .
(Teucrium chamaedrys) (Euphrasia officinalis) PM.