tibialis

tibialis, e [tibia 2]
(arundo PM; aura Sid).