Thymbraeus

II Thymbraeus, i m V, St, Macr
= Apollo.