РЕКЛАМА

Theodosianus

Theodosianus, a, um
феодосиев, императора Феодосия II (codex, lex CJ).