Tauromene

Tauromene, es f O
(v. l.) = Tauromen(i)um.