РЕКЛАМА

Asia

Asia, ae f
Азия:
1) A. major Азия (как материк) Just;
2) A. minor Малая Азия Pl, Ter, C etc.;
3) A. (Propria), римск. провинция (Мисия, Лидия, Кария и Фригия) C, PM;
4) L, VP, Eutr = Pergamum;
5) O = Troas I, 1.