stilasco

stilasco, stilavi, , ere [stilus 3]
Col.