ΠΕΚΛΐΜΐ

spretio

spretio, onis f [sperno]
οπεηπενθε L (v. l.), Eccl.