spissa

spissa, ae f [spissus]
(sc. vestis) () Sen.