РЕКЛАМА

spectate

spectate [spectatus]
великолепно, превосходно (spectatissime florere PM).