РЕКЛАМА

soror

soror, oris f
сестра Pl, Ter, C etc.: s. patruelis C, O двоюродная сестра; novem или doctae sorores O, Tib музы; (tres) sorores Prp etc. = Parcae; vipereae sorores O = Furiae.