РЕКЛАМА

sordide

sordide [sordes]
1) грязно, в грязи (per plateas trahi Lampr);
2) низко, низменно, недостойно (loqui Pl);
3) в низах или в бедности (sordidius et abjectius nati T);
4) крайне скупо, скряжнически (aliquid facere Su).