׀ְְֵֻּ

soloecista

soloecista, ae f (דנוק.)
דנוראשטי סמכוצטחלאלט Hier.