РЕКЛАМА

socia

socia, ae f [socius]
подруга или спутница (vitae s. virtus C); (тж. s. tori O) супруга Sl.