servibam

servibam servibo . Pl, Ter impf. fut.
servio.