РЕКЛАМА

scyphus

scyphus, i m (греч.)
чаша, кубок, бокал Pl, T, Pt: inter scyphos C за стаканом вина.