РЕКЛАМА

scopa

scopa, ae f
1) прут, лоза, розга PM: s. regia PM бот. марь (Chenopodium, L.);
2) pl. метла, веник (scopis purgamenta everrere Pt): dissolvere scopas погов. C привести в беспорядок; scopae solutae C растрёпанная метёлка (о нелепом, никчёмном человеке).