Salisubsili

Salisubsili, orum m [Salii + subsilio]
Ctl.