ΠΕΚΛΐΜΐ

rurestris

rurestris, e [rus]
ρελόρκθι, δεπεβενρκθι (arva Ap).