ΠΕΚΛΐΜΐ

ruralis

ruralis, e [rus]
δεπεβενρκθι, ρελόρκθι Amm, Macr, Calp.