РЕКЛАМА

rhetorice

I rhetorice [rhetoricus]
по-риторски, риторически C.