ΠΕΚΛΐΜΐ

repertorium

repertorium, i n [reperio]
οεπεχενό, ροθρξκ Dig.