РЕКЛАМА

Quirinalis

Quirinalis, e [Quirinus I, 1]
квиринов: Q. collis или mons Vr, C etc. Квиринал, один из семи римск. холмов, к сев.-вост. от Капитолия; Quirinale jugum O = Q. collis.