Apulejanus

Āpulējānus, a, um [Apulejus]
C, Fl, Sid.