ΠΕΚΛΐΜΐ

putredo

putredo, inis f [putreo]
γνθενθε, νΰγνξενθε (vulnerum Ap; gingivarum CA).