РЕКЛАМА

proximo

II proximo, avi, atum, are [proximus I]
приближаться, близко подходить (alicui rei Sol или aliquid Ap): luce proximante Ap на рассвете.