proviso

I proviso, , , ere
, (proviso, quid agat Ter).