–≈ Ћјћј

proprio

proprio, avi, Ч, are [proprius]
(физиологически) усваивать (digestione propriari CA).